Menu
Kontakt

Dane firmy i konto do przelewów:

Edukacja Artystyczna New Art
87-100 Toruń, ul. Dworcowa 5b, NIP 879-171-04-45
mBank 86 1140 2004 0000 3902 3144 6776
w tytule koniecznie: imię i nazwisko ucznia oraz miesiąc nauki 

WAŻNE!                                                                                               

Rekrutacja do szkoły odbywa się przez cały rok, ale obowiązuje zasada kolejności nowych zgłoszeń, przy czym pierwszeństwo mają nasi uczniowie kontynuujący naukę oraz Ci którzy zgłosili się w czerwcu. Nie gwarantujemy tym samym wolnych miejsc od września w nowym roku szkolnym dla nowych uczniów.

Uczniowie przyjmowani są na podstawie rozmowy wstępnej i deklaracji składanej przez rodziców lub prawnych opiekunów, a następnie podpisanej umowy o kształcenie. Obowiązkiem ucznia i naszego klienta jest stosowanie się do wymogów zawartych w statucie szkoły i obowiązujących zasadach wewnętrznych.

Czesne za naukę w szkole i przedszkolu muzycznym pobiera się zgodnie z obowiązującym cennikiem z góry do 10-go dnia każdego miesiąca.
 

Ogłoszenia
Czekamy na Ciebie

Bezpłatna lekcja próbna. Masz pytania? Zadzwoń lub napisz - tel. 603 124 661, m.adamowicz@new.art.pl

Kontakt

Edukacja Artystyczna New Art

87-100 Toruń, ul. Dworcowa 5b

Zapisy i informacje o zajęciach
Monika Adamowicz
tel. 603 124 661 m.adamowicz@new.art.pl

Przedszkole Muzyczne New Art
tel. 691 470 708 przedszkole@new.art.pl

Administracja
Wojciech Adamowicz
tel. 601 081 094 wa@new.art.pl

 

Partnerzy: