Menu

Terapie dla dzieci (logopedia, muzykoterapia)

logopedia

Kształcimy i pomagamy dzieciom z różnymi dysfunkcjami. Wiele z naszych zajęć wypełnia zadania zarówno czysto muzyczne jak i terapeutyczne. Mamy doświadzczenie w pracy z dziećmi z niedorozwojemem ruchowym i umysłowym. Umożliwiamy i proponujemy konsultacje z psychologiem dziecięcym i nauczycielem-logopedą pracującym u nas w szkole.

Jako zajęcia wspomagające m.in. doskonale sprawdzają się: nauka gry zespołowej na keyboardzie czy rytmika lub balet.

 

muzykoterapia

Zajęcia z Muzykoterapii „Moja Muzykolandia” kierowane są do  dzieci w wieku od 4 – 10 lat z mózgowym porażeniem dziecięcym, autyzmem, z różnego typu zaburzeniami słuchu, wzroku, niepełnosprawnymi umysłowo, a także u dzieci z zaburzeniami zachowania czy ADHD, których w naszych przedszkolach i szkołach jest coraz więcej.

Zajęcia pomagają zarówno w wyciszeniu dziecka nadmiernie agresywnego, jak i w aktywizacji dziecka niepewnego siebie, nieśmiałego, bojaźliwego. Dzięki temu można wyeliminować zachowania stwarzające problemy w grupie rówieśników, są bardzo pomocne w nauce koncentracji uwagi, umiejętności podporządkowania się określonym zasadom i czekania na swoją kolej. Taka terapia muzyczna stymuluje rozwój dziecka, pomaga w kształtowaniu osobowości i leczeniu jego dysfunkcji.

Ogłoszenia
Czekamy na Ciebie

Bezpłatna lekcja próbna. Masz pytania? Zadzwoń lub napisz - tel. 603 124 661, m.adamowicz@new.art.pl

Kontakt

Edukacja Artystyczna New Art

87-100 Toruń, ul. Dworcowa 5b

Zapisy i informacje o zajęciach
Monika Adamowicz
tel. 603 124 661 m.adamowicz@new.art.pl

Przedszkole Muzyczne New Art
tel. 691 470 708 przedszkole@new.art.pl

Administracja
Wojciech Adamowicz
tel. 601 081 094 wa@new.art.pl

 

Partnerzy: