Menu

Terapie dla dzieci (logopedia, muzykoterapia)

Kształcimy i pomagamy dzieciom z różnymi dysfunkcjami. Wiele z naszych zajęć wypełnia zadania zarówno czysto muzyczne jak i terapeutyczne. Mamy doświadzczenie w pracy z dziećmi z niedorozwojemem ruchowym i umysłowym. Umożliwiamy i proponujemy konsultacje z psychologiem dziecięcym i nauczycielem-logopedą pracującym u nas w szkole.

Jako zajęcia wspomagające m.in. doskonale sprawdzają się: nauka gry zespołowej na keyboardzie oraz logorytmika.

logorytmika

Muzyka jako - środek komunikacji, szczególnie wtedy, gdy kontakt werbalny jest utrudniony

Zajęcia z logorytmiki usprawniają słuchowo i ruchowo dzieci z zaburzeniami mowy, jak również z upośledzonym słuchem. Ćwiczenia mają na celu:

  • kierować uwagę dzieci na zjawisko wspólne dla muzyki i wypowiedzi, tzn. na melodię, rytm, tempo, głośność dźwięku, akcent, frazowanie i artykulację,
  • likwidować zaburzenia dotyczące ruchu, motoryki dużej i małej
  • obniżać napięcie neuromięśniowe, lub usztywnienia mięśni
  • rozwijać wyobraźnię przestrzenną
  • kształcić swobodą improwizację ruchową, instrumentalną, inscenizacje ruchowe do piosenek
  • wzbogacać doświadczenia akustyczne
  • wykształcanie wrażliwości słuchowej, niezbędnej do w dokonywaniu odbioru poprawnego wzorca podawanego przez logopedę
  • kształcenie w zakresie percypowania i odtwarzania rytmu, metrum, tempa, melodii, artykulacji, dynamiki

Zabawy oparte są na rytmice E.J. Dolcroz’a i systemie muzycznym C. Orffa.

muzykoterapia

Zajęcia z Muzykoterapii „Moja Muzykolandia” kierowane są do  dzieci w wieku od 4 – 10 lat z mózgowym porażeniem dziecięcym, autyzmem, z różnego typu zaburzeniami słuchu, wzroku, niepełnosprawnymi umysłowo, a także u dzieci z zaburzeniami zachowania czy ADHD, których w naszych przedszkolach i szkołach jest coraz więcej.

Zajęcia pomagają zarówno w wyciszeniu dziecka nadmiernie agresywnego, jak i w aktywizacji dziecka niepewnego siebie, nieśmiałego, bojaźliwego. Dzięki temu można wyeliminować zachowania stwarzające problemy w grupie rówieśników, są bardzo pomocne w nauce koncentracji uwagi, umiejętności podporządkowania się określonym zasadom i czekania na swoją kolej. Taka terapia muzyczna stymuluje rozwój dziecka, pomaga w kształtowaniu osobowości i leczeniu jego dysfunkcji.

Ogłoszenia
Czekamy na Ciebie

Bezpłatna lekcja próbna. Masz pytania? Zadzwoń lub napisz - tel. 603 124 661, m.adamowicz@new.art.pl

Kontakt

Edukacja Artystyczna New Art

87-100 Toruń, ul. Dworcowa 5b

Zapisy i informacje o zajęciach
Monika Adamowicz
tel. 603 124 661 m.adamowicz@new.art.pl

Przedszkole Muzyczne New Art
tel. 691 470 708 przedszkole@new.art.pl

Administracja
Wojciech Adamowicz
tel. 601 081 094 wa@new.art.pl

 

Partnerzy: