Menu

Balet i rytmika (logorytmika, music-mix, gordonki)

Warto wiedzieć, że:

 

...kluczowymi elementami przy prowadzeniu zajęć rytmiczno-tanecznych są: wykwalifikowana osoba prowadząca i odpowiednie warunki do zajęć. Jeśli tych elementów brakuje, to walory takich zajęć zwykle ograniczają się jedynie do zabawy. U nas znajdziecie Państwo nauczycieli z wykształceniem muzycznym i pedagogicznym, z ułożonym programem zajęć, świadomych swojej roli oraz dużą, klimatyzowaną salę z odpowiednią podłogą, lustrami i drążkami do ćwiczeń.

balet dla dzieci

Tradycyjny i nowoczesny balet kształtujący sylwetkę i prawidłowe nawyki związane z postawą i ruchem ciała. Zajęcia odbywają się w sali taneczno-baletowej z lustrami i drążkami do ćwieczeń oraz z dobrym nagłośnieniem. Efekty pracy z dziećmi prezentujemy na koncertch i pokazach artystycznych. Niezapomniane wrażenia dla rodziców i chwile wzruszeń dla wszystkich widzów.

 

 • sala baletowa w szkole
  sala baletowa w szkole
 • sala baletowa w szkole
  sala baletowa w szkole
 • balet 3-4 latki na scenie
  balet 3-4 latki na scenie
 • balet 5-6 latki na scenie
  balet 5-6 latki na scenie
 • balet 5-6 latki na scenie
  balet 5-6 latki na scenie

rytmika z językiem angielskim

Rytmika z Językiem Angielskim, to zajęcia umuzykalniające, które przez wspólną zabawę pomagają dzieciom przyswajać język obcy. Piosenki anglojęzyczne oraz zwracanie się do dzieci po angielsku, sprawia że bardzo łatwo zapamiętują podstawowe słownictwo. Na jednych zajęciach uczymy dwóch przedmiotów.

Zajęcia wykorzystują pięć form wychowania muzycznego:

 • Śpiew - piosenka jest najprostszym utworem muzycznym, które dziecko jest w stanie przeżyć, zrozumieć, zapamietać i odtworzyć. Wprowadzane piosenki są anglojęzyczne, zawsze tematycznie powiązane z tematem zajęć.
 • Ruch przy muzyce - przy akompaniamencie instrumentu- odgrywa ogromną rolę w rozwoju muzycznym dziecka, jak też w kształceniu koncentracji, podzielności uwagi, refleksu, pamięci, aktywności, dyscypliny wewnętrznej. Istotą zabaw jest ścisłe zespolenie muzyki z ruchem.
 • Gra na instrumentach - wykorzystanie prostych instrumentów perkusyjnych, tzw. Instrumentarium Orffa w skład którego wchodzą: bębenki, tamburyna, kołatki, grzechotki, trójkąty, dzwonki melodyczne.
 • Słuchanie muzyki - bierne (przy wykonywaniu zadań plastycznych, lub kart pracy dzieci słuchają muzyki). i czynne- słuchanie muzyki jest celem głównym. Dzieci określają nastrój, tempo oraz inne elementy dzieła muzycznego.
 • Tworzenie - improwizacja ruchowa, spontanicznie w ruchu przedstawiają słyszaną muzykę.

logorytmika

Połączenie śpiewu, logopedii i rytmiki. Zajęcia wokalne podczas których dzieci poprzez zabawę w atrakcyjny sposób pracują nad aparatem mowy, prowadzone przez naszego nauczyciela logopedę. Piosenki ze specjalnym tekstem ortofonicznym i odpowiednią artykulacją stanowią materiał na podstawie którego wdrażamy dziecko do prawidłowej wymowy głosek. Umożliwiamy i proponujemy konsultacje z psychologiem dziecięcym i nauczycielem-logopedą pracującym u nas w szkole.

Wiele z naszych zajęć wypełnia zadania zarówno czysto muzyczne jak i terapeutyczne. Jako zajęcia wspomagające m.in. doskonale sprawdzają się: nauka gry zespołowej na keyboardzie, zespół wokalny oraz właśnie logorytmika.

Logorytmika to także zaawansowana forma terapeutyczna - więcej w dziale "terapie dla dzieci"

 

music-mix

Celem zajęć jest poznanie różnych stylów i gatunków muzycznych (m.in. blues, rock'n'roll, jazz, klasyka, disco itp. ) wykorzystując podstawowe formy aktyności muzycznej: ruch, śpiew, tworzenie, słuchanie i gre na instrumentach perkusyjnych. Na zajęciach dzieci zdobywają wiedzę o kompozytorach, formie, cechach danego stylu lub gatunku muzycznego.

Co miesiąc inny styl, a razem z nim: nauka piosenki dla danego gatunku, charakterystyczny taniec, gra na instrumentach i cechy rytmiczne stylu, materiały video i prezentacje multimedialne oraz wiedza ogólna o najważniejszym przedstawicielu.

 • grupa music mix - koncert muzyki filmowej
  grupa music mix - koncert muzyki filmowej
 • grupa music mix - koncert muzyki filmowej
  grupa music mix - koncert muzyki filmowej
 • music mix - koncert na zakończenie roku szkol.
  music mix - koncert na zakończenie roku szkol.

gordonki

Zajęcia umuzykalniające oparte na "Teorii Uczenia się Muzyki" Edwina E. Gordona. Jego koncepcja wyjaśnia, w jaki sposób należy uczyć się muzyki od momentu narodzin, aby ją zrozumieć. Teoria opiera się na audiacji - myśleniu dźwiękami, która stanowi fundament uzdolnień muzycznych. Podczas realizowania ćwiczeń muzycznych na zajęciach:

 • kształtuje się podzielność uwagi dziecka, która zorganizowana jest w czasie
 • rozwija wyobraźnię i pamięć dziecka, usprawniając operacje myślowe, takie jak porównywanie, analizę, syntezę, uogólnianie i abstrahowanie
 • rozwijana jest aktywność ruchowa i muzyczna dzieci
 • dziecko swobodnie wyraża emocje, co wpływa korzystnie na wychowanie społeczno - moralne,     a także zdrowotne.
 • dzieci są bardziej pogodne i szczęśliwsze, muzyka ma działanie uspokajające oraz umożliwiające dzieciom uzyskanie sukcesu. 
Kontakt

Toruń, ul. Dworcowa 5b

Zapisy i informacje o zajęciach
Monika Adamowicz
tel. 603 124 661 m.adamowicz@new.art.pl

Przedszkole Muzyczne New Art
tel. 691 470 708 przedszkole@new.art.pl

Marketing i administracja
Wojciech Adamowicz
tel. 601 081 094 wa@new.art.pl

 

Partnerzy: